Loading…

Værdigrundlag


Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Ikast-Brande kommune. Skolens første elevhold startede d. 29. august 1993.

Højskolen giver eleverne mulighed for kulturel, sproglig og personlig udvikling.

Gennem musiske og kreative fag i tæt kontakt med det omgivende samfund tages der sigte på at styrke den enkelte elevs evne til at deltage i det moderne informationssamfunds kommunikationsproces.

Skolen lægger derfor særlig vægt på de mest moderne elektroniske kommunikationsmidler for derved at udvikle elevernes udtryksformer og Informationsforståelse.