Legat

Elever, der ikke kan få et ophold bevilget af kommunen eller jobcentret, kan søge et tilskud fra skolens elevstøttepulje.

Eleven kan ikke modtage kontanthjælp samtidig.

Ugeprisen m./uddannelsesplan: 1.015 kr. pr. uge

FGU-elev

Ugepris: 1.447 kr., kommunen betaler opholdet.

Kontanthjælp: ugepris + uv.afgift (opholdet betales af kommunen).