Danskundervisning

Dansk er dit faste holdepunkt på skoleskemaet hver morgen på Brande Højskole. Her lærer du at læse og skrive, du læser lektier og skriver rapporter.

Vi har mange års erfaring i mange typer og niveauer af danskundervisning. Undervisningen er også for dig, som har svært ved at komme i gang med at læse eller skrive, og for dig, som er ordblind.

På BHS har du mulighed for at tage 9. klasses afgangsprøve i dansk, som du blandt andet kan bruge til at komme ind på en ungdomsuddannelse eller på Teknisk Skole.