FGU/EGU-uddannelse

På Brande Højskole følger en del elever Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) på FGU. De tager en del af eller hele deres skoleforløb hos os.

EGU-elever kan i dag kombinere deres uddannelse med et højskoleophold. For nogle unge kan højskoleophold som led i kombinationsforløb være relevant og bidrage til at opfylde kompetencemålene i fag som dansk, matematik og dansk som andetsprog. Det kan ligeledes styrke de sociale færdigheder, så uddannelsesplanens mål kan indfries.

Højskoleophold er forbundet med udgifter til egenbetaling, og en EGU-elevs mulighed for at komme på højskole kan derfor ende med at være et økonomisk spørgsmål, MEN:

“et bredt flertal i folketinget er enige om, at der fra 1. august 2021 til og med 2023 etableres en forsøgsordning, hvor FGU-institutioner kan få refusion fra staten for udgifter til elevbetaling i forbindelse med EGU-elevers højskoleophold inden for den afsatte økonomiske ramme. Forsøgsordningen understøtter dermed EGU-elevers mulighed for at komme på højskole som led i deres FGU-forløb”

BHS kan noget, som ingen andre aktiveringstilbud kan. På BHS sikrer vi den unge en dybt personlig funderet plan og faglige og uddannelsesmæssige kompetencer i trygge rammer langt væk hjemmefra, hvor personlig udvikling og socialt samvær er i fokus. Her er der plads til at lære og være på samme tid.

Et FGU-forløb med højskole er et positivt valg for kommunen. Eleven får en struktureret og målrettet plan at forholde sig til og undgår kontanthjælpssystemet.

BHS samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner med det formål at bygge bro til elevernes ønskeuddannelser, så eleven er på forkant med studiekrav og omgangstone på uddannelsesstedet. BHS´ netværk står til rådighed for FGU-eleven.

Brug os – vi er erfarne, effektive og gør arbejdet på kort tid til billige penge!

Tilmeld på vegne af en elev nu

"Jeg er stolt af, at jeg har lært dansk så hurtigt, blandt andet fordi vi på Brande Højskole taler dansk hele tiden! Der er ingen grænse for, hvad man kan lære på Brande."

Ubah, somalisk flygtning og tidligere elev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Og bliv meget klogere på, hvordan vi hjælper unge til en ny retning i livet.

Tilmeld dig her