Loading…

9. klasse


Elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, kan gå til eksamen hos os. Vi samarbejder med VUC i Aarhus, hvor eksamen afholdes (vi sørger for transport). Inden 9.klassesforløbet starter, tester vi eleven. Her vurderer vi, om det er realistisk, at eleven kan gennemføre et 9.klassesforløb.

Formelt er eleverne selvstuderende ved VUC, men modtager daglig undervisning og vejledning af højskolens kompetente undervisere. Vi sørger for at alle elever, der meldes til eksamen, bliver scannet for ordblindhed.