Loading…

Program for 9. klasses prøve/dansk og matematik


Elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik går til eksamen hos os. Vi samarbejder med VUC i Aarhus, hvor eksamen afholdes  (Vi betaler transport).

Startscreening.

Inden 9. klassesforløbet starter, vurderer vi, om det er realistisk for eleven at gennemføre et 9. klassesforløb.

Vejleder eller sagsbehandler får telefonisk besked eller besked via mail om udfaldet af screeningen, og vores vurdering af det videre forløb.

Vi aflæser elevens muligheder, også for de elever, der er opgivet i skolesystemet.

Mange flere, end man tror, kan tage 9. klasses prøve i dansk og/eller matematik - vi har erfaring i at se mulighederne og give eleven en effektiv undervisning, der matcher elevens behov.

Daglig undervisning og teknisk support.

Eleven får:

1) Daglig individuelt tilrettelagt undervisning i dansk og matematik.

2) Teknisk support og støtte til aflæggelse af fjernundervisningsmoduler til VUC i Aarhus.

3) Kyndig vejledning og coaching.

Vi sørger for, at alle elever, der meldes til eksamen, bliver scannet for ordblindhed.

Udover det faglige tager vi hånd om elevens koncentration, studiedisciplin og eventuelle eksamensangst.

Studietid om aftenen.

Lektiecafé for 9. klassesprøve-eleverne.

Tæt kontakt til "baglandet".

Vejleder og sagsbehandler holdes informeret, hvis der skulle opstå spørgsmål eller være påfaldende udsving undervejs.

Er eleven 17 år kontaktes Brande Højskole på tlf. 97184545