Loading…

9. klasse


Elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, kan gå til eksamen hos os. Vi samarbejder med VUC i Aarhus, hvor eksamen afholdes (vi sørger for transport). Inden 9.klassesforløbet starter, vurderer vi, om det er realistisk for eleven at gennemføre et 9.klassesforløb.

Formelt er eleverne selvstuderende ved VUC, men modtager daglig undervisning og vejledning af højskolens lærere. Vi sørger for at alle elever, der meldes til eksamen, bliver scannet for ordblindhed.

Udover det faglige tager vi hånd om elevens koncentration, studiedisciplin og eventuelle eksamensangst.