Loading…

Program for tosprogede/sprog og erhverv


Vi underviser i mange flere timer end de lovbestemte 1/3 af udervisningstiden i dansk sprog- og erhvervslære.

Sprogprogram:

Minimum 10 timers dansk hver uge:
6 timers dansk på faste danskhold med danske elever.
4 timers målrettet prøveforberedende undervisning til Prøve i Dansk 1 eller 2, herunder læseforståelse, skriftlig fremstilling, mundtlig præsentation, artikulation, eksamenstræning.

Hertil kommer danskundervisning i valgfag som: "Danske konger", "Kunstforståelse" eller "Debat".

Elev-foredrag
Eleven forbereder og holder foredrag for hele skolen om emnet til den mundtlige del af Prøve i Dansk.

Dansk 24/7
Eleven taler dansk døgnet rundt.

Faste blandede bordpladser (tosprogede + danske elever).

Eleverne står på skift for ”middagsstart”, som er et lille oplæg før middagen klokken 12. Oplægget er en forøvelse til at tale dansk foran en større forsamling.

Studietid om aftenen.

Lektiecafé for tosprogede.

Prøve i Dansk 1 og 2 afvikles på Vejle Sprogcenter.

Erhvervsprogram:

Vejledning i regler og normer på det danske arbejdsmarked.

Timer i erhvervs- og samfundskundskab.

Virksomhedsbesøg/Besøg på uddannelsesinstitutioner.

Mulighed for kortpraktik

Intensivt job- og afklaringsforløb
Præsentation af diverse erhvervsuddannelser, VUC, SOSU, Teknisk Skole mm.
Praktik-stationer: elektriker, køkken, tømrer, ejendomsserviceteknikker, SOSU etc.
Udfærdigelse af CV, læsning af jobopslag, træning i at skrive jobansøgning og i at gå til jobsamtale.
Fokus på kompetencer og personlig fremtræden.

Faste indslag
Oplæg på BHS fra erhvervsdrivende i lokalsamfundet
Guidede besøg på virksomheder i lokalsamfundet

Tæt kontakt til "baglandet".

Tæt kontakt til vejleder/sagsbehandler om fremtidig uddannelse/job. Vejleder/sagsbehandler holdes informeret, hvis der opstår spørgsmål eller optræder påfaldende udsving undervejs i forløbet.

 

"Vi forbereder os til danskprøve i studietiden om aftenen"