Loading…

Det forventer vi af dig


En ansat på Brande Højskole har livslyst, livsmod og en høj grad af faglighed og evne til at tænke nyt. Vi er 16 ansatte med lærere, køkkenpersonale, rengøring, sekretær og pedel. Vi har humanister, merkonomer, læreruddannede, teaterinteresserede, teologer og alt derimellem ansat. Det, der betyder noget, er ikke hvad du har uddannet dig til, men hvem du er, dine faglige og private interesser og din optagethed af verden omkring dig. Og så skal du være god til at fortælle og formidle svært stof på en forståelig måde.