Du kan altid bruge engelsk

Engelsk er godt at kunne, for næsten alle uddannelser i dag kræver engelsk på et eller andet niveau.

På BHS er engelsk et valgfag, hvor du i engelskundervisningen taler engelsk, lytter til engelsk og skriver engelsk – i den rækkefølge. Vi tror på, at når du først har vænnet dig til at udtrykke dig på et fremmedsprog, går resten som en leg.

Vi har et engelskhold, hvor engelsklæreren tilpasser undervisning ud fra om du er begynder eller øvet, og vi underviser ud fra de nyeste undervisningsmetoder.

Vi tror på, at når du først har vænnet dig til at udtrykke dig på et fremmedsprog, går resten som en leg.