Privatlivspolitik for brandehs.dk

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Når du kontakter os via vores online

 • kontaktformular på Brandehs.dk behandler vi dine personoplysninger ifm behandling af din henvendelse.
 • ansøgningsformular på Brandehs.dk behandler vi dine personoplysninger ifm behandling af din ansøgning

Vi anvender desuden cookies til at forbedre din oplevelse med Brandehs.dk. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Du kan læse mere om cookies i vores cookie politik

2. Kategorier af personoplysninger
I vores online kontaktformular på Brandehs.dk modtager vi følgende oplysninger

 • Navn
 • E-mail-adresse
 • Eventuelt telefonnr.
 • Besked

I vores online ansøgningsformular på Brandehs.dk modtager vi følgende oplysninger

For kursist

 • Kursusønske
 • Senest gennemførte klassetrin
 • Fag gennemført med 9. klasse eksamen
 • Ønske om kørekort
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Cpr-nummer
 • E-mail
 • Mobilnummer
 • Kommune
 • Fritekst informationer, herunder særlige hensyn til allergi, medicin, hensyn til mad mm.
 • Ønske om enkelt- eller dobbeltværelse
 • Navn, telefonnummer og mail til pårørende
 • Information om betaler (eksempelvis kommune eller Jobcenter)
 • Validering af godkendt ansøgning
 • Validering af godkendt alkohol politik
 • Validering af godkendt vilkår for mødepligt
 • Validering af godkendt vilkår for euforiserende stoffer
 • Validering af godkendt vilkår for frarejse eller bortvisning

For sagsbehandler/vejleder

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Telefon
 • Mail
 • Valg af om faktura skal sendes til Jobcenter eller kommune
 • EAN-nummer

3. Modtagere eller kategorier af modtagere
Brandehs.dk videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre modtagere.

4. Opbevaring af dine personoplysninger
Brandehs.dk opbevarer dine personoplysninger i 6 mdr. efter dit seneste login på systemet.

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.