Skolens regler

Tal pænt, opfør dig ordentligt og gør dit bedste!
Giv dig selv 100% og giv dit bedste til fællesskabet.

Så nemt kan det siges.

BHS har et sæt enkle spilleregler, som skal overholdes. Fælles regler gør det rart at være her, fordi alle ved, hvor grænsen går.

Misbrugsregler

Skolen er meget bestemt, når det kommer til regler om misbrug.

Hash m.v.
Indtagelse af hash, stærke piller eller andre euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning. Alle elever skal aflægge en urinprøve, når vi kræver det.

Alkohol
Alkohol må kun nydes i weekenden fredag og lørdag, hvis det er aftalt med weekendlæreren efter regler, som weekendgruppen aftaler.
Indtagelse af alkohol er ikke tilladt søndag og resten af ugens dage.