Aftale om styrket FGU

I 2020 etablerede regeringen en forsøgsordning, som gav FGU-institutioner mulighed for at få refusion fra staten for udgifter til elevbetaling i forbindelse med EGU-elevers højskoleophold inden for den afsatte økonomiske ramme.

Og der er godt nyt for 2024 og fremover:

Aftalepartierne er nemlig blandt andet blevet enige om at permanentgøre muligheden for, at EGU-elever kan kombinere deres EGU-forløb med et højskoleophold. 

Det er en fantastisk nyhed, der kommer til at have stor betydning for de lige nu 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse. Helt konkret er aftalepartierne blevet enige om at styrke EGU økonomisk ved at yde tilskud til kombinationsforløb for EGU-elever. 

For nogle unge kan højskoleophold som led i kombinationsforløb være relevant og bidrage til at opfylde kompetencemålene i fag som dansk, matematik og dansk som andetsprog. Derudover styrker det også nogle unge i deres sociale og personlige udvikling. 

Overgange mellem uddannelse, beskæftigelse og livsomstændigheder er særligt kritiske for unge, og det er afgørende, at de ikke falder mellem stole. Her er EGU et vigtigt tilbud for de unge, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse eller opnå varig beskæftigelse, og som har større gavn af læring gennem praktik i en virksomhed end på skolebænken.

På Brande Højskole følger allerede en del elever et EGU-forløb, og de tager derfor en del af eller hele deres skoleforløb hos os. 

Vi er en erhvervs- og uddannelsesrettet højskole med årelang erfaring i undervisning af eksempelvis ordblinde, skoletrætte unge og unge med udfordringer. 

Det er vigtigt for os, at eleverne trives, fordi trivsel er en forudsætning for at lære. Derfor er vores lærere specialister i at hjælpe eleven videre ud fra egne forudsætninger. Langt de fleste af eleverne på Brande Højskole går videre i uddannelse og job. 

Få fuld refusion på højskoleophold i 2024 på Brande Højskole.  

Vi er meget glade for, at muligheden for at EGU’erne kan komme på højskole, nu er permanentgjort. Det er noget, vi har kæmpet for og håbet på, fordi vi véd, hvor stor en betydning et højskoleophold kan have for et ungt menneske. Vi har haft EGU’ere på Brande Højskole siden EGU’ens start i 1990’erne, og vi er meget glade for, at det er en samarbejdspartner, vi skal fortsætte med at have (både EGU’en og FGU’en). Brande Højskole er for alle! – Mette Dyrberg, Forstander.

Besøg os

Tilmeld

"Jeg er stolt af, at jeg har lært dansk så hurtigt, blandt andet fordi vi på Brande Højskole taler dansk hele tiden! Der er ingen grænse for, hvad man kan lære på Brande."

Ubah, somalisk flygtning og tidligere elev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Og bliv meget klogere på, hvordan vi hjælper unge til en ny retning i livet.

Tilmeld dig her