FGU på Brande Højskole: Sparring og samarbejde

Det er tilfredse, kompetente, arbejdsduelige og studieegnede elever, der forlader BHS og senere FGU med et bevis i hånden og retten til dagpenge.

Mellem BHS og FGU er der sammenfaldende værdisæt og målsætninger, hvor sparringen også fungerer, fordi begge uddannelser ”kan rumme unge med de hårde liv,” som en vejleder engang udtrykte det. Og det er derfor, BHS og FGU er et velfungerende samarbejde med flotte resultater og gode historier.

BHS er en erhvervs- og uddannelsesrettet højskole med årelang erfaring i undervisning af ordblinde, skolemæssigt svage unge og tosprogede. BHS har stærke kompetencer i udførelsen af individuelle elevforløb. BHS´ lærere er specialister i at aflæse den enkelte elevs personlighed og faglige standpunkt for at hjælpe eleven videre ud fra egne forudsætninger.

Nogle unge krakelerer psykisk ude i det pulserende erhvervsliv. De oplever personlige traumer som følge af et utilstrækkeligt fagligt niveau og et alt for lavt selvværd. Samarbejdet mellem FGU og BHS gør de unge i stand til at stå distancen, gennemføre en uddannelse og holde på et job. Eleven går videre med læringsforudsætningerne på plads og selvtilliden i orden.

På BHS bliver der stillet præcise krav til eleven, og kravene følges op løbende. Under opholdet holder lærerne tæt kontakt til FGU-vejlederen.

FGU og BHS tror på disse unge og deres ressourcer, og dette er uden tvivl hovedårsagen til de exceptionelt gode resultater samarbejdet har givet.

"Jeg er stolt af, at jeg har lært dansk så hurtigt, blandt andet fordi at vi på Brande Højskole taler dansk hele tiden! Der er ingen grænse for, hvad man kan lære på Brande."

Ubah, somalisk flygtning og tidligere elev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Og bliv meget klogere på, hvordan vi hjælper unge til en ny retning i livet.

Tilmeld dig her