9. klasse på BHS – kom videre på ungdomsuddannelse!

På Brande Højskole kan dit barn tage folkeskolens afgangseksamen i blandt andet dansk og matematik (Ønsker dit barn eksamen i andre fag, kan du forhøre dig om mulighederne for dette). Vi tilbyder en effektiv undervisning, der matcher den unges måde at lære på.

Der er daglig, individuel tilrettelagt undervisning i dansk og matematik, vejledning og coaching. Om aftenen er der studietid for alle, hvor eleverne har ro til at fordybe sig alene, eller hjælpe hinanden med lektierne.

Vi har fokus på, hvordan den unge koncentrerer sig bedst i undervisningen og under lektielæsningen, og vi øver kunsten at gå til eksamen.

Men inden vi kommer så langt, bliver den unge screenet for ordblindhed, og vi vurderer, om det er realistisk at gennemføre et 9. klasses-forløb.

Undervejs holder vi kontakt til jer forældre og evt. vejledere og sagsbehandlere.
Er dit barn 17 et halvt eller 18 år gammel, skal du kontakte kontoret på Brande Højskole.

Vores elever tager afgangseksamen på BHS i samarbejde med VUC Aarhus. Langt de fleste kommer igennem eksamen med karakteres 2 eller endnu højere. Bagefter har dit barn alle muligheder for at tage en ungdomsuddannelse på Teknisk Skole, blive SOSU eller noget helt tredje.

Brande Højskole er begyndelsen på et nyt liv på nye betingelser for dit barn!

Besøg os

Tilmeld

Brande Højskole er begyndelsen på et nyt liv på nye betingelser!

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Og bliv meget klogere på BHS

Tilmeld dig her