Erhvervsrettet integration

Den nye integrationslov, der trådte i kraft 1. juli 2016, giver højskolerne en afgørende rolle i forbindelse med integration af flygtninge. Alle flygtninge mellem 18 og 29 år kan komme på højskole efter en konkret vurdering. Brande Højskole har årelang erfaring med erhvervsrettet integration.

Vi har fra starten i 1993 lagt vægt på det erhvervs- og uddannelsesrettede. Hovedparten af vore elever kommer i beskæftigelse/uddannelse efter endt ophold.

Skemaet

Integrationsforløbet er en kombination af sprogundervisning og særligt tilrettelagte, erhvervsrettede forløb. Vi forbereder vores tosprogede elever til danskprøve 1 og 2. Resultaterne taler for sig selv – langt de fleste elever består!

Dertil kommer en vifte af fag, som fremmer flygtningenes mentale og fysiske robusthed, lærer flygtningene omgang med danskere og dansk virksomheds- og debatkultur, og giver flygtningene et indgående kendskab til det danske samfund.

Alle elever – danskere og udlændinge – bor sammen, og flygtninge vil således døgnet rundt være omgivet af danske og dansktalende elever, hvor sprog og kultur naturligt er en del af hverdagen.

Samværet mellem danskere og flygtninge fungerer formidabelt til alles fulde tilfredshed.

Vi klæder eleverne på til at begå sig på arbejdsmarkedet. 

Læs om vores tilbud for flygtninge her:

Brande Højskoles særligt tilrettelagte forløb for flygtninge.

Flygtninge på BHS.

Flygtninge på BHS i punktform.

Om ny integrationslov 

Ny integrationslov 1. Juli 2016.

Hovedparten af vore elever kommer i beskæftigelse/uddannelse efter endt ophold.